Aktuality

  • V roku 2016 zorganizovala SAE konferenciu s názvom “Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského”. Informácie o nej, ako aj fotografie môžete nájsť na webstránke konferencie.
  • V roku 2017 pripravujeme konferenciu s názvom “Pragmatické dimenzie umenia a estetiky”. Informácie a Call for Papers čoskoro!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s