O NÁS

Slovenská asociácia pre estetiku (SAE) je občianskym združením estetikov a estetičiek, výskumných pracovníkov, pedagógov, ale aj ďalších záujemcov o estetiku ako humanitno-vednú disciplínu. Usiluje sa o rozvoj estetiky formou vzdelávacej, publikačnej, výskumnej či kultúrno-organizačnej činnosti, no rovnako má ambíciu šíriť estetické poznatky smerom k verejnosti a podnecovať diskusie o estetických hodnotách. SAE rozvíja aktívnu spoluprácu s akademickými pracoviskami v Bratislave, Nitre či Prešove, ale takisto so školami v Česku či s The Finnish Society for Aesthetics. Renomé v odborných kruhoch si získala najmä organizovaním vedeckých medzinárodných estetických konferencií — etablovali sa ako relevantné platformy produktívnej odbornej reflexie v oblasti estetiky, o čom svedčí čoraz väčší záujem o účasť na nich nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Od roku 2016 zorganizovala SAE konferencie štyri, vždy aj s vydaním recenzovaného zborníka. Ich vysokú kvalitu ocenili najmä kolegovia z Česka, čo vyústilo do úzkej spolupráce a od roku 2020 sa konferencie budú konať striedavo – jeden rok na Slovensku, druhý v Česku. Okrem toho už dva roky SAE organizuje diskusie o rôznych druhoch umenia na stredných školách po Slovensku, čo má takisto vynikajúcu odozvu a diskusií sa zúčastnilo už takmer 40 odborníkov a odborníčok z výtvarného umenia, literatúry či filmu. 

Slovenská asociácia pre estetiku, o.z.
Kovácsova 463/22
Bratislava 851 10
aesthetica1750@gmail.com
IČO: 42360765