O NÁS

Slovenská asociácia pre estetiku (SAE) je občianske združenie výskumných pracovníkov, pedagógov, súčasných a bývalých študentov, ale aj ďalších ľudí so záujmom o estetiku ako spoločenskovednú disciplínu. SAE sa usiluje o rozvoj estetiky formou vzdelávacej, publikačnej, výskumnej, či kultúrno-organizačnej činnosti, no rovnako má ambíciu šíriť estetické poznatky smerom k verejnosti a podnecovať diskusie o estetických hodnotách.

Slovenská asociácia pre estetiku, o.z.
Kovácsova 463/22
Bratislava 851 10
aesthetica1750@gmail.com