ARCHÍV KONFERENCIÍ

Pod záštitou SAE sa uskutočnili uvedené konferencie a kolokviá:

1. Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, 2016
viac TU

2. Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, 2017
viac TU

3. Umenie – estetika – politika, 2018
viac TU

4. Estetika centra a periférie/centrum a periféria estetiky, 2019
viac TU

5. Texty, obrazy: žánre a narácie (Bratislava), 2020
viac TU

6. Banalita, estetika a každodennosť: paralely, divergencie, súvislosti (Prešov), 2020
viac TU

V roku 2021 sa estetická konferencia uskutočnila u kolegov v Brne pod gesciou Semináře estetiky MU v Brne. V roku 2022 sa konferencia bude konať opäť pod záštitou SAE v spolupráci s ÚLUK UKF v Nitre.  

Konferencie a kolokviá z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.