Aktuality

  • V roku 2016 zorganizovala SAE konferenciu s názvom “Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského”. Informácie o nej, ako aj fotografie môžete nájsť na webstránke konferencie.
  • V roku 2017 pripravujeme konferenciu s názvom “Pragmatické dimenzie umenia a estetiky”. Informácie a Call for Papers čoskoro!