ČLENSTVO V SAE

Stačí vyplniť prihlášku, zaplatiť 7 eur a podpísanú prihlášku zaslať na adresu SAE (uvedená v prihláške).

Hneď ako bude Vaše členstvo potvrdené, tak:
– posielať Vám budeme e-mailom informácie o slovenských aj medzinárodných estetických konferenciách a podujatiach, ako aj odkazy na zaujímave články,
– pozveme Vás na prednášky a podujatia organizované SAE, do ktorých sa môžete samozrejme aktívne zapojiť,
– pre členov SAE organizujeme kritické semináre (spoločné čítanie a diskusia o vybranej knihe či textoch).

Počas roka plánujeme organizovať prednášky pre verejnosť, resp. je našou ambíciou, minimálne raz do roka zorganizovať medzinárodnú konferenciu na vybranú tému z oblasti estetiky a príbuzných odborov. V roku 2016 sme zorganizovali konferenciu o Janovi Mukařovskom a v septembri 2017 chystáme konferenciu s názvom Pragmatické dimenzie umenia a estetiky.

SAE úzko spolupracuje s The Finnish Society for Aesthetics; v roku 2012 sme spoločne organizovali v Bratislave medzinárodnú konferenciu Aesthetics of Popular Culture, ktorej hlavnými rečníkmi boli Jos de Mul a Ted Cohen. SAE vtedy ešte oficiálne neexistovala, ale aj toto podujatie bolo impulzom pre jej vznik. Po konferencii bola vydaná publikácia v anglickom jazyku s rovnomenným názvom.

Advertisements