ČLENSTVO V SAE

Stačí vyplniť prihlášku, zaplatiť členské a podpísanú prihlášku zaslať na adresu SAE.
Rovnaký postup platí, ak už ste členom SAE, ale v aktuálnom roku ste ešte neuhradili členské.

Hneď ako bude Vaše členstvo potvrdené, tak:
– posielať Vám budeme e-mailom informácie o slovenských aj medzinárodných estetických konferenciách a podujatiach, ako aj odkazy na zaujímave články,
– pozveme Vás na prednášky a podujatia organizované SAE, do ktorých sa môžete samozrejme aktívne zapojiť,
– pre členov SAE organizujeme kritické semináre (spoločné čítanie a diskusia o vybranej knihe či textoch),
– budete mať zľavy z konferenčných poplatkov akcií organizovaných SAE a zľavy na publikácie SAE.

Počas roka plánujeme organizovať prednášky pre verejnosť, resp. je našou ambíciou, minimálne raz do roka zorganizovať medzinárodnú konferenciu na vybranú tému z oblasti estetiky a príbuzných odborov. V roku 2016 sme zorganizovali konferenciu o Janovi Mukařovskom a v septembri 2017 konferenciu s názvom Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Aktuálne, v októbri 2018 sa uskutoční už tretia konferencia s názvom Politika, umenie, estetika.

SAE úzko spolupracuje s The Finnish Society for Aesthetics; v roku 2012 sme spoločne organizovali v Bratislave medzinárodnú konferenciu Aesthetics of Popular Culture, ktorej hlavnými rečníkmi boli Jos de Mul a Ted Cohen. SAE vtedy ešte oficiálne neexistovala, ale aj toto podujatie bolo impulzom pre jej vznik. Po konferencii bola vydaná publikácia v anglickom jazyku s rovnomenným názvom.
Taktiež aktívne komunikujeme a spolupracuje s kolegami a kolegyňami z Katedry estetiky UK v Bratislave, z prešovského Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry, z nitrianskeho Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie či z českej Společnosti pro estetiku.