2016

  • Call for Papers ku konferencii “Pragmatické dimenzie umenia a estetiky”, ktorá sa uskutoční na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v septembri 2017, zverejníme v priebehu apríla.