PODPORA

Konferenciu “Pragmatické dimenzie umenia a estetiky” z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
ĎAKUJEME!

FPU_logo4_bielenamodrom.jpg