PREŠOVSKÉ KOLOKVIUM

Banality, aesthetics and everyday life: parallels, divergences, connections
Banalita, estetika a každodennosť: paralely, divergencie, súvislosti

Názov prešovského kolokvia je Banalita, estetika a každodennosť: paralely, divergencie, súvislosti. Estetika každodennosti predstavuje v odbornom diskurze neustále narastajúcu množinu tém a problémov a je istou kritickou reakciou na umenie ako doménu estetického. Témou kolokvia je dôraz na skutočnosti, javy, situácie a (estetické) objekty, ktoré bežne definujeme ako banálne: estetické preverenie je dôležité realizovať v širšom interdisciplinárnom dialógu. Hlavným cieľom kolokvia je v interdisciplinárnom a internacionálnom dialógu lokalizovať a prepojiť estetické, filozofické, umelecké a sociologické aspekty kvality banálnosti ako súčasti každodenného života. Jazykom kolokvia bude angličtina.

_____________________________________________________________________________

The Colloquium Banality, aesthetics and everyday life: parallels, divergences, connections, to take place in Presov (Slovakia) on either October 8th or 9th, 2020 (the exact date will be determined according to the ongoing situation).

The colloquium will be held in one day. All presentations will be divided in two blocks, containing two presentations. Each participant will have 40 minutes for his/her talk. After the presentation, a chosen discussant will be given ten minutes for commentaries and questions. Ideally, presenters will receive their comments a week or two ahead of time, so that they can think them through. At the end of each session, there will be 20 minutes for the q&a. In-between each presentation, a 15-minute coffee break is scheduled. Lunch is planned after the first block of presentations.
This schedule should apply also if the Colloquium is to be held online.

Keynote speakers: Lisa Giombini, Sanna Lehtinen, Alexander Kremer, Lukas Makky.

Nahrávky prednášok, ako aj galériu z podujatia nájdete na tejto webstránke: unipo.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.