PROGRAM

PRAGMATICKÉ DIMENZIE UMENIA A ESTETIKY

Medzinárodná konferencia, Bratislava, 19. – 21. september 2017

Filozofická fakulta UK, Gondova 2

UTOROK – 19. 9. 2017

10.00 – 10.45: Registrácia

10.45 – 11.00: Privítanie

PANEL 1 – SÁLA A – G236:

moderuje: Peter Michalovič

11.00 – 11.30: Peter Žiak
Román a semióza životného sveta

11.30 – 12.00: Erich Mistrík
Estetická skúsenosť ako zdroj identity

12.00 – 12.30: Norbert Lacko
Bachtin, Medvedev, Vološinov: Projekt vedy o ideologickej tvorbe

12.30 – 13.45: prestávka na obed

SÁLA A – G236:

moderuje: Peter Michalovič

14.00 – 15.15: KEYNOTE – Mária Ridzoňová-Ferenčuhová
Kódy a kontexty: semiopragmatika súčasného slovenského filmu

15.15 – 15.30: prestávka na kávu

PANEL 2 – SÁLA A – G236:

moderuje: David Skalický

15.30 – 16.00: Bohumil Fořt
Pragmatické dimenze realistického románu

16.00 – 16.30: Zora Prušková
Holokaust – hranica pragmatického jazyka

16.30 – 17.00: Hana Zeleňáková
Estetické zakúšanie smrti v slovesnom umení

17.00 – 17.30: Petra Baďová
Poetika opotrebovanosti

PANEL 3 – SÁLA B – G362:

moderuje: Michaela Pašteková

15.30 – 16.00: Eva Pariláková
Na plti umenia v záplave estetična (Empatická kontemplácia ako nová výzva estetickej skúsenosti?)

16.00 – 16.30: Simona Mischnáková
Pragmatizmus v digitálnom svete

16.30 – 17.00: Erik Vilím
Jaromír Novotný (medzi maľbou a objektom)

17.00 – 17.30: Juraj Malíček
Mystik v McDonalde – pragmatizmus a pragmaticizmus v estetickej reflexii popkultúry (niekoľko metodologických poznámok)

17.30 – 20.00: Raut spojený s prezentáciou zborníka z minuloročnej konferencie

STREDA – 20. 9. 2017

SÁLA A – G236:

moderuje: Bohumil Fořt

9.00 – 10.30: KEYNOTE – Ondřej Dadejík
Pragmatická estetika – nové jméno pro staré způsoby myšlení?

10.30 – 11.00: prestávka na kávu

PANEL 4 – SÁLA A – G236:

moderuje: Bohumil Fořt

11.00 – 11.30: Peter Michalovič
Čo môžu robiť umelecké diela?

11.30 – 12.00: Peter Brezňan
Medzi panstvom a odovzdaním sa – Povaha estetična podľa Dialektiky osvietenstva

12.00 – 12.30: Lenka Lee / Ondřej Krajtl
Mediální gramotnost jako zdroj estetické zkušenosti

12.30 – 13.00: Vít Pokorný
Hmatová vrstva estetické zkušenosti

13.00 – 14.15: prestávka na obed

PANEL 5 – SÁLA A – G236:

moderuje: Miloš Ševčík

14.30 – 15.00: Zoltán Rédey
Pragmatika zmyslu literárneho diela

15.00 – 15.30: David Skalický
Interpretace vs použití? (Kritéria interpretace uměleckého textu z neopragmatické perspektivy)

15.30 – 16.00: Štěpán Kubalík
Estetické pojmy, estetický soud a pragmatická teorie metafory

16.00 – 16.30: prestávka na kávu

PANEL 6 – SÁLA A – G236:

moderuje: Ondřej Dadejík

16.30 – 17.00: Martin Kolář
Metafyzika laboratoře

17.00 – 17.30: Miloš Ševčík
Umění jako odhalení a umění jako tvorba – K Bergsonovým úvahám o vztahu umění ke skutečnosti

17.30 – 18.00: Martin Kaplický 
Pragmatismus v úvahách o umění Karla Čapka

18.30: Konferenčná večera v reštaurácii Zelený Rodrigéz (Zámocká ulica 36)

ŠTVRTOK – 21. 9. 2017

PANEL 7 – SÁLA B – G362:

moderuje: Erich Mistrík

9.00 – 9.30: Július Fujak
Pragmatická estetika a semiotika hudby

9.30 – 10.00: Renáta Beličová
Auditívne estetično – báza aktuálnej hudobnej estetiky

10.00 – 10.30:  prestávka na kávu

10.30 – 11.00: Marian Zervan / Monika Mitášová
Pragmatické verzus sémantické a syntaktické dimenzie architektúry

 

11.00: záverečný okrúhly stôl
Diskusia o téme ďalšieho ročníka konferencie a o statuse českej a slovenskej estetiky v medzinárodnom kontexte.