PROGRAM

Estetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky

Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska 11

STREDA – 23. 10. 2019

09.00 – 09:45: Registrácia
09:45 – 10.00: Privítanie

PANEL 1 – Prednášková sála:
moderuje Martin Boszorád
10.00 – 10.30: Monika Mitášová – Marian Zervan
Centrum a periféria ako predmet a klasifikačné kritérium (na príklade architektúry)
10.30 – 11.00: Petra Baďová
Estetika ruín v centre
11.00 – 11.30: Eva Pariláková
Rozšírené srdce: centrum umenia?
11.30 – 12.00: Lukáš Makky
Dejiny odsúvané na okraj záujmu: praveké umenie ako iný svet umenia „unikajúci“ pozornosti estetikov

PANEL 1B – Info room USA:
moderuje Peter Brezňan
10.30 – 11.00: Ladislav Zářecký
(Městská) Periferie jako potenciál: logika nedostatku a nápravy kontra/i rozvinutí autonomie
11.00 – 11.30: Nadežda Lindovská
Človek na javisku: na ceste od estetického ideálu k realite? (Od javiskového konštruovania „esteticky cenzúrovaného“ sveta k autentickej rozmanitosti života)
11.30 – 12.00: Michal Babiak
Centrum a periféria slovenskej dramatickej moderny

PRESTÁVKA NA OBED – 12.00 – 13.30 

PANEL 2 – Prednášková sála:
moderuje Max Ryynänen
13.30 – 14.00: Martina Ružičková
RUVK (ENG)
14.00 – 14.30: Lenka Bardová
Different perspectives of primitive art: From the periphery of art to a political instrument (ENG)
14.30 – 15.00: Lenka Lee – Ondřej Krajtl
The Periphery of Concepts: Notes on dynamics of some aesthetic categories (ENG)

PANEL 2B – Info Room:
moderuje Petra Baďová
13.30 – 14.00: Viktória Oroszová
Antropocén vo fotografii
14.00 – 14.30: Norbert Lacko
Dislokovanosť, liminalita, nepríslušnosť: O (strategických) vmedzerovaniach vo výtvarnej tvorbe a tvorbe existencie signovanej menom Anna Daučíková
14.30 – 15.00: Eva Kapsová
Estetika periférnych motívov vo výtvarnom umení

PRESTÁVKA – 15.00 – 15.30

PANEL 2 – Prednášková sála (pokračovanie):
15.30 – 16.00: Adrián Kvokačka
Tomorrow has happened: The Future of Aesthetics in the Area of Oscillations between the Centre and the Peripheries (ENG)
16.00 – 16.30: Martin Boszorád
On the Cinderella-like status of popular culture within the frame of (aesthetic) thought

PRESTÁVKA – 16.30 – 17.00

KEYNOTE – Prednášková sála:
uvedie Martin Boszorád
17.00 – 18.15: Max Ryynänen
Sending Chills Up My Spine: Somatic Film and the Care of the Self

19.00: Underground party

ŠTVRTOK – 24. 10. 2019

KEYNOTE – Prednášková sála:
uvedie Michaela Pašteková
9.00 – 10.15: Jana Ambrózová
Významové dimenzie pojmov centrum a periféria vs. vedecký diskurz etnomuzikológie

PRESTÁVKA – 10.15 – 10.30

PANEL 3 – Prednášková sála:
moderuje Petr A. Bílek
10.30 – 11.00: Peter Michalovič
O užitočnosti periférie
11.00 – 11.30: Ondřej Dadejík
Dynamika centra a periférie
11.30 – 12.00: Ondřej Sládek
Centrum a periferie strukturální estetiky
12.00 – 12.30: Štěpán Kubalík
Dokumentární tvorba: periferie umění a otázka autonomie estetična

PRESTÁVKA NA OBED – 12.30 – 14.00 

PANEL 4 – Prednášková sála:
moderuje Ondřej Dadejík
14.00 – 14.30: Šárka Lojdová
Estetika na periferii a v centru uvažování Arthura C. Danta
14.30 – 15.00: Sabrina Muchová
Periferie společenské reality: estetická syntéza u Adorna a Wellmera
15.00 – 15.30: Martin Kolář
Inverze, transfery, zředění ve filosofii a estetice

PANEL 4B – Info room USA:
moderuje Michaela Pašteková
14.00 – 14.30: Juraj Malíček
Underground ako subžáner populárnej kultúry?
14.30 – 15.00: Peter Žiak
Pornografia v literatúre ako recepčný problém
15.00 – 15.30: Hana Řehulková
Josef Čapek a estetika „okraje“

PRESTÁVKA – 15.30 – 15.45

PANEL 4 – Prednášková sála (pokračovanie):
15.45 – 16.15: Bohumil Fořt
Centrum a periferie: narativy a jejich teorie
16.15 – 16.45: Vít Pokorný
Periferie a mizení reality u Cormaca McCarthyho

PANEL 4B – Info room USA (pokračovanie):
15.45 – 16.15: Silvia Seneši Lutherová
Hnutie za kvalitu.Umelecký priemysel ako stredobod modernizačnej reformy v období 1. Československej republiky
16.15 – 16.45: Kristína Jamrichová
Estetika inštitucionálnej starostlivosti

PRESTÁVKA – 16.45 – 17.00

KEYNOTE – Prednášková sála:
uvedie Peter Brezňan
17.00 – 18.15: Petr A. Bílek
Kulturní transfer jako hybatel významových posunů z centra na periferii a obráceně

19.00: Konferenčná večera
Zelený Rodrigéz, Zámocká 36

PIATOK – 25. 10. 2019

9:00 – 09:45 Estetický okrúhly stôl

PRESTÁVKA – 9.45 – 10.00

PANEL 5 – Prednášková sála:
moderuje Juraj Malíček
10.00 – 10.30: Erich Mistrík
Diachrónia centra a  periférie (Homérov Odyseus a  Joyceov Ulysses)
10.30 – 11.00: Hana Zeleňáková
Dívať sa „zboku“ (uvidieť viac?). (Fašizmus a šoa v nekonvenčnej optike zdanlivo periférnych postáv)
11.00 – 11.30: Michaela Malíčková
Outsider trendsetterom alebo ako mainstreamujú periférne témy
11:30 – 12:00: Peter Brezňan
Hviezda v centre, odpadlík na periférii (prípadová štúdia)

Koniec konferencie