REGISTRÁCIA

Termín konferencie:
19. – 21. september 2017

Miesto konania:
Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava, miestnosť č. 236

Deadline pre zaslanie abstraktov:
15. jún 2017

Vyhodnotenie abstraktov:
začiatok júla 2017

Registrácia na konferenciu, t.j. úhrada konferenčného poplatku:
najneskôr do 20. augusta 2017
(v krajnom prípade je možné, uhradiť poplatok priamo na mieste v deň začatia konferencie)

Konferenčný poplatok:
40 eur
(študenti a členovia SAE 20 eur) – v cene poplatku sú aj coffee breaky, úvodný raut, konferenčná večera, 2 ks zborníka, ktorý vyjde v januári 2018.
V prípade záujmu o večeru je účasť potrebné nahlásiť vopred, najneskôr do 14.09. e-mailom: aesthetica1750@gmail.com.
20 eur (študenti a členovia SAE 10 eur) – ak nemáte záujem o účasť na raute a konferenčnej večeri

Konferenčný poplatok uhradiť prevodom na číslo účtu SAE:
SK1275000000004021805682
VS 092017

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava
IČO 36 854 140
IČ DPH SK 702 00 002 18
BIC/SWIFT kód CEKOSKBX

Vlastník účtu: Slovenská asociácia pre estetiku

Potvrdenie o prijatí poplatku Vám bude odovzdané osobne počas konferencie.