REGISTRÁCIA

Umenie, estetika, politika
(konferencia)

Termín konania:
24. – 26. októbra 2018

Miesto konania:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Ventúrska 11, Bratislava

Keynote speakers:
prof. Milena Bartlová, CSc., doc. Marie Klimešová, PhD. , prof. Pavel Barša, PhD.

Konferenčný poplatok:
40 eur (doktorandi a členovia SAE 20 eur)
Vďaka registrácii máte zabezpečené mále občerstvenie počas prednášok, možnosť zúčastniť sa česko-slovenského večera v prvý deň konania konferencie a dostanete zborník z konferencie, ktorý vyjde začiatkom budúceho roka. 

V prípade, že máte záujem, zúčastniť sa len niekoľkých vybraných prednášok, kontaktujte nás emailom (aesthetica1750@gmail.com).
Prednášky keynote speakerov sú voľne dostupné pre verejnosť.

Konferenčný poplatok uhradiť prevodom na číslo účtu SAE najneskôr do 21. 10. 2018 alebo v hotovosti počas konferencie:

SK1275000000004021805682
VS 102018

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava

IČO 36 854 140
IČ DPH SK 702 00 002 18
BIC/SWIFT kód CEKOSKBX

Vlastník účtu: Slovenská asociácia pre estetiku
Potvrdenie o prijatí poplatku Vám bude odovzdané osobne počas konferencie.

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Michaela Pašteková, PhD.
Mgr. Peter Brezňan, PhD.
Mgr. Viktória Oroszová