REGISTRÁCIA

Umenie, estetika, politika
(konferencia)

Termín konania:
24. – 26. októbra 2018

Miesto konania:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Ventúrska 11, Bratislava

Keynote speakers:
prof. Milena Bartlová, CSc., doc. Marie Klimešová, PhD. , prof. Pavel Barša, PhD.

Konferenčný poplatok: 40 eur (doktorandi a členovia SAE 20 eur)

Konferenčný poplatok uhradiť prevodom na číslo účtu SAE najneskôr do 30. 9. 2018 (alebo v hotovosti v prvý deň konferencie):

SK1275000000004021805682
VS 102018

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava

IČO 36 854 140
IČ DPH SK 702 00 002 18
BIC/SWIFT kód CEKOSKBX

Vlastník účtu: Slovenská asociácia pre estetiku
Potvrdenie o prijatí poplatku Vám bude odovzdané osobne počas konferencie.

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Michaela Pašteková, PhD.
Mgr. Peter Brezňan, PhD.
Mgr. Viktória Oroszová

Advertisements