REGISTRÁCIA

Estetika centra a periférie/centrum a periféria estetiky
(konferencia) 

Termín konania:
23. – 25. októbra 2019

Miesto konania:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Ventúrska 11, Bratislava

Keynote speakers:
Mgr. Jana Ambrózová, PhD. (Katedra etnológie a folkloristiky, FF UKF, Nitra)
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, Praha, ČR)
doc. Max Ryynänen, PhD. (Department of Art, Aalto University, Helsinki, Fínsko)

Konferenčný poplatok:
50 eur (doktorandi a členovia SAE 25 eur)
Vďaka registrácii máte zabezpečené malé občerstvenie počas prednášok, uvítací raut, konferenčnú večeru a dostanete zborník z konferencie, ktorý vyjde v prvej polovici roka 2020. 

V prípade, že máte záujem, zúčastniť sa len niekoľkých vybraných prednášok, kontaktujte nás emailom (aesthetica1750@gmail.com).
Prednášky keynote speakerov sú voľne dostupné pre verejnosť.

Konferenčný poplatok uhradiť prevodom na číslo účtu SAE najneskôr do 15. 10. 2019 alebo v hotovosti počas konferencie:

SK1275000000004021805682
VS 102019

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava

IČO 36 854 140
IČ DPH SK 702 00 002 18
BIC/SWIFT kód CEKOSKBX

Vlastník účtu: Slovenská asociácia pre estetiku
Potvrdenie o prijatí poplatku Vám bude odovzdané osobne počas konferencie.

Sídlo a IČO asociácie:
Slovenská asociácia pre estetiku, o.z.
Kovácsova 22/463, Bratislava 851 10
IČO: 42360765

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Michaela Pašteková, PhD.
Mgr. Peter Brezňan, PhD.
Mgr. Martin Boszorád, PhD.
Mgr. Viktória Oroszová