S UMENÍM DO ŠKÔL

So stredoškolákmi o umení – séria diskusií o umení na stredných školách.

Séria diskusných panelov na pôde stredných škôl. Ich predmetom budú aktuálne a súčasne ťažiskové problémy umenia i estetiky. Obsahovo budú zamerané na konkrétny, tematický celok problematiky umenia (estetiky), pričom ústredným cieľom bude osvetliť danú tematiku z teoretického aj praktického hľadiska. Diskusie budú viesť významní slovenskí teoretici umenia spolu s význačnými umelcami, ktorí v rámci nich predstavia i svoju tvorbu. Celkovo bude projekt pozostávať z 5 diskusií, ktoré sa budú konať na pôde gymnázií v Bratislave a regiónoch Bratislavského samosprávneho kraja.

Prvá diskusia: Aktuálne formy výtvarného umenia
27. apríla 2018, Gymnázium Jura Hronca v Bratislave
hostia: výtvarníci Erik Šille a Martin Kochan
moderuje: Michaela Pašteková

Druhá diskusia: Hraný vs. dokumentárny film
31. mája 2018, Gymnázium Jána Papánka v Bratislave
hostia: filmová teoretička Mária Ferenčuhová, režisér Juraj Lehotský, scenárista Peter Balko
moderuje: Peter Brezňan

 

Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

logo A CMYK 300 dpi

Advertisements